Informacja o stanie prac w Muzeum Ziemi Otwockiej na dzień 5 marca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2020

W budynku Muzeum przywrócono zasilane elektryczne w obwodach, które nie uległy uszkodzeniu w trakcie pożaru. Działa system alarmowy. Po wykonaniu doraźnych napraw uszkodzeń powstałych w systemie centralnego ogrzewania w budynku przywrócono ogrzewanie . Nadal pozostaje w mocy decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 41/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku o zakazie użytkowania budynku Muzeum Ziemi Otwockiej i nakazująca wykonanie doraźnych zabezpieczeń w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prace zmierzające do wykonania w/w nakazu są w toku. O zmianach będziemy informować na bieżąco.